CSL voor docenten

CSL biedt faculteiten de mogelijkheid om meer betrokken bij en beter geïnformeerd te zijn over maatschappelijke vraagstukken. Het aanbod van CSL-activiteiten op de VU vormt een grote aantrekkingskracht voor gemotiveerde studenten. De kennis die studenten opdoen in het maatschappelijke veld biedt nieuwe inzichten en input voor discussies tijdens colleges, wat weer bijdraagt aan beter onderwijs. Verder kunnen CSL-activiteiten goed gekoppeld worden aan onderzoeken en publicaties. Tot slot biedt CSL de mogelijkheid om faculteiten meer met elkaar in contact te brengen en actieve onderwijsvormen aan te bieden. We werken momenteel aan een aantal complexe maatschappelijke problemen waar verschillene cursussen op aan kunnen sluiten. Een beschrijving van deze thema’s kan worden gevonden onder voorbeelden van CSL.

stappenplan voor educatie

Op de Community Service Learning website van de Universiteit Gent worden verschillende stappen beschreven om een CSL-vak te realiseren. De stappen geven op een overzichtelijke wijze aan op welke wijze een CSL-vak tot stand kan komen.

JOIN OUR CSL LEARNING COMMUNITY

We have developed a learning community through online platforms as well as through regular learning labs. Everyone who is either already working with CSL or interested in finding out more about CSL is welcome to join. Within the learning labs we share knowledge, exchange ideas and build towards new practices. 

Knowledge 
Sharing knowledge is about sharing best practices of implementing CSL at the VU, sharing examples of course designs, and receiving updates on the latest CSL research. We have a lot of knowledge within our learning community, and occasionally will invite guest speakers who share their expertise on particular priority topics. 

Exchange 
We aim to facilitate exchange of experiences and ideas between the learning community members on various topics within the CSL context such as course design, assessment, ethical considerations and more. Community members can bring their own questions into the group via discussion on this online platform, or in person in the various learning labs. We also aim to establish a network for people to be able to connect and contact each other outside of these formal platforms to advice, collaborate and exchange. 

Building 
CSL at the VU is not new and there are many successful initiatives. However, there are still many questions about for instance how to successfully facilitate CSL for larger groups of students, what would the scaffolding of CSL look like, and how to implement CSL in such a manner that it optimally benefits all stakeholders involved. we aim to build more opportunities to further develop CSL in our education at the VU in a more sustainable way involving collaboration between courses and faculties on larger societal themes and scaffolding the learning process. 

If you are interested in joining the learning community please sent an email to csllearninglabs@vu.nl