Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Promotie L.W. Koetsier

22 juni 2023 09:45 - 11:15

The development and implementation of integrated care for childhood overweight and obesity in the Netherlands

Complexiteit kinderobesitas vraagt om aanpak op maat

‘Elk pondje gaat door het mondje’ is een veelgehoorde uitspraak als gesproken wordt over overgewicht en obesitas bij kinderen. Volgens gezondheidswetenschapper Leandra Koetsier zijn de oorzaken veel complexer. Hier moet rekening mee worden gehouden voor een succesvolle aanpak van de problematiek. 

In Nederland heeft ruim 1 op de 8 kinderen tussen de 4 en 18 jaar overgewicht of obesitas, van deze kinderen hebben 80.000 kinderen obesitas of ernstige obesitas. Dit kan niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de fysieke gezondheid van deze kinderen, zoals bijvoorbeeld hart- en vaat ziekten of diabetes, maar ook psychosociale gezondheid en welzijn, zoals bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, gepest worden, angst en depressie. Vaak staan onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg. “Het gaat altijd om een combinatie van biologische factoren, psychologische factoren, sociale factoren die een rol spelen én de context waarin de kinderen leven,’’ aldus Koetsier. Voor een duurzame verandering is daarom meer nodig dan alleen ondersteuning gericht op voeding, beweging en slaap. Lees verder.

Meer informatie over het proefschrift

Programma

Verdediging van de dissertatie door L.W. Koetsier

Promotie Faculteit der Bètawetenschappen

Promotoren:

  • prof.dr.ir. J.C. Seidell
  • prof.dr. C.A. Baan

Copromotor:

  • dr. J. Halberstadt

De promotie is tevens online te volgen.

Over Promotie L.W. Koetsier

Startdatum

  • 22 juni 2023

Tijd

  • 09:45 - 11:15

Locatie

  • VU Aula

Adres

  • De Boelelaan 1105
  • 1081 HV Amsterdam

Volg de promotie online

Ga naar de livestream
Leandra Koetsier