Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Promotie D.J. Kruijthoff

24 april 2023 13:45 - 15:15

Healing after Prayer, an interdisciplinary case study

Deze studie handelt over onderzoek naar individuele ervaringen van genezing tijdens of na een gebed. Hierbij gaat het om gebed, waarin gelovigen (een door hen veronderstelde) God om genezing van een ziekte vragen. Onder genezing wordt een zodanige verbetering van ziektesymptomen en verschijnselen verstaan, dat dit resulteert in herstel van gezondheid.

In deze groep zijn zowel de medische dossiers als ervaringsgegevens onderzocht, voor en na gebed. De bevindingen werden geanalyseerd en interdisciplinair besproken, met behulp van meerdere kennisvelden, waaronder de geneeskunde, theologie, filosofie en fenomenologie.

Nieuwsgierigheid

De onderzoeker werd in zijn hoedanigheid als praktijkhoudend huisarts geconfronteerd met enkele opmerkelijke genezingen na gebed. Eén daarvan kreeg uitgebreide media-aandacht in kranten en op televisie, met levendige discussies in de sociale media daarna. Blijkbaar was er in het geseculariseerde Nederland toch veel belangstelling voor dit onderwerp. Desondanks bleek dat er maar heel weinig (medisch) onderzoek naar is gedaan. 

Al met al was de interesse meer dan gewekt: deze doctoraalstudie is het gevolg van nieuwsgierigheid naar aanleiding van de gebeurtenissen in de praktijk en de wens om beter te begrijpen wat er op dat soort momenten met patiënten gebeurt.

Doel, onderzoeksvragen en definities

Doel van het onderzoek is om de gegevens te onderzoeken van mensen, die zich hadden aangemeld met een genezingservaring rondom gebed, en om de bevindingen te begrijpen. Dat leidt tot twee onderzoeksvragen:

1. Wat zijn de medische bevindingen en de ervaringsgegevens? Komen we ook ‘medisch opmerkelijke’ en/of 'wetenschappelijk onverklaarde' genezingen tegen?

2. Welke verklarende (multidiscipinaire) perspectieven en modellen kunnen ons helpen om de bevindingen te begrijpen?

Meer informatie over het proefschrift.

Programma

Verdediging van de dissertatie door D.J. Kruijthoff

Promotie Faculteit Religie en Theologie

Promotoren:

  • prof. dr. C. van der Kooi
  • prof. dr. G. Glas

Copromotoren:

  •  prof.dr. T.A. Abma
  • dr. E. Bendien

De promotie is tevens online te volgen.

Over Promotie D.J. Kruijthoff

Startdatum

  • 24 april 2023

Tijd

  • 13:45 - 15:15

Locatie

  • Auditorium

Adres

  • De Boelelaan 1105
  • 1081 HV Amsterdam

Volg de promotie online

Ga naar de livestream