Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Student & Stad in Gesprek

8 december 2022 19:00 - 21:00

Tijdens de bijeenkomsten van 'Student & Stad in Gesprek' gaan studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om tafel met Amsterdammers om te praten over maatschappelijke vraagstukken. Tijdens deze bijeenkomst staan er twee thema's centraal: 1) het streven naar een eerlijke energietransitie; 2) het creëren van ruimtes voor mentale kracht. Wat kan de gemeente of de woningcorporatie hierin betekenen? Verwacht je van andere partijen hulp? Van wie? En misschien heb je zelf wel tips voor buurtbewoners? Praat mee!

De gesprekken zullen de basis vormen voor het onderzoeksproject Wetenschap met de Wijk. Hierin doen studenten en onderzoekers van de VU en HvA onderzoek naar een eerlijke energietransitie en het verbeteren van ruimtes voor mentale kracht in Amsterdam. Deze ontwikkelingen gaan iedereen aan. Daarom is het betrekken van ervaringen van Amsterdammers essentieel om op de juiste manier invulling te geven aan deze onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst kun je zelf kiezen welk van de twee thema's je wil bespreken. 

Thema 1: eerlijke energietransitie
Om klimaatverandering aan te pakken moeten we over op een ander energiesysteem. Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen zoals olie en gas en over moeten gaan op duurzame manieren om energie en elektriciteit op te wekken.

De gemeente Amsterdam heeft als doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn: de stad mag vanaf dan geen broeikasgassen meer uitstoten. Al in 2040 wil Amsterdam gasvrij zijn. Dat is best een opgave, aangezien veel mensen in Amsterdam nu nog afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De verschuiving naar een nieuw energiesysteem zal impact hebben op vrijwel elke bewoner.

Gevolgen van de gascrisis
De huidige gascrisis en de stijgende energieprijzen laten zien dat energie een grote rol speelt in ons leven. Voor sommige mensen betekent dit dat zij hun energierekening niet meer kunnen betalen. De combinatie van hoge energiekosten en slecht geïsoleerde huizen leidt vaak tot energiearmoede. We spreken van die term wanneer een huishouden meer dan tien procent van het besteedbare inkomen moet uitgeven om de woning voldoende te verwarmen. Regelmatig heeft dit ook andere gevolgen voor de gezondheid, het welzijn, sociale leven en de financiën.

Met z’n allen
Nu we allemaal moeten overstappen op nieuwe vormen van energie, is het erg belangrijk dat we ook met z’n allen voorkomen dat er ongelijkheden ontstaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de energietransitie op een manier verloopt die voor iedereen rechtvaardig is? Laten we dat tijdens de bijeenkomst samen bespreken.

Thema 2: mentale kracht
Problemen op het gebied van geestelijke gezondheid raken verschillende mensen, op verschillende leeftijden. Signalen van een burn-out, angst, eenzaamheid en depressie zijn de afgelopen tien jaar meer gemeld en de recente coronacrisis heeft het er niet makkelijker op gemaakt.

In onze snel veranderende maatschappij kan het lastig zijn om het tempo bij te houden. Er zijn hoge verwachtingen en een individualistische mentaliteit is de norm. Daar komt nog bij dat problemen rondom de geestelijke gezondheid vaak een taboe zijn. Daarom is het steeds belangrijker om ruimtes te creëren waar men kan werken aan die geestelijke gezondheid.

Ruimtes
Onze geestelijke gezondheid en welzijn hangt samen met de manier waarop we omgaan met onszelf, met anderen en met onze omgeving. Om die geestelijke gezondheid te versterken moeten we ruimtes creëren waar daaraan gewerkt kan worden, en waar begeleiding en ondersteuning is. Het is daarbij ook belangrijk dat er openbare plekken zijn waar je op een veilige en inclusieve manier met elkaar om kunt gaan.

Hoe we die ruimtes veilig en inclusief maken? Dat is een moeilijke taak. Er wonen veel verschillende mensen in Amsterdam, waardoor we te maken hebben met veel sociale en culturele verschillen. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met dingen als de toegankelijkheid van zo’n plek. Wat helpt mensen om zich te verbinden? En hoe kunnen we ruimtes creëren waar mensen zich veilig voelen en durven te praten? We zijn heel benieuwd naar jouw ideeën!

Locatie
Op 8 december (19:00-21:00) zal op deze twee locaties een bijeenkomst plaatsvinden:

 • OBA Hallen (west-centrum)
 • OBA Geuzenveld (nieuw-west)

Registreren is niet nodig. Je mag gewoon langskomen en binnenlopen.

Er zal ook een bijeenkomst plaatsvinden op 6 december (16:00-18:00). Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Uitkomsten
De uitkomsten van de onderzoeken zullen op 22 juni worden gedeeld worden tijdens het wetenschapscommunicatiefestival. Ook hier willen we opnieuw in gesprek met Amsterdammers om te kijken of de richting van het onderzoek aansluit bij hun behoeftes. Denken we op de juiste manier na over een ‘eerlijke energietransitie’ en ‘mentale kracht’? Welke rol kunnen en moeten beleidsmakers hierin spelen? Natuurlijk ben jij ook tijdens deze bijeenkomst van harte welkom!

Programma

OBA Geuzenveld (nieuw-west)
In samenwerking met Buurtcampus

 • 18:00-19:00 buurtconferentie HvA bestuurskunde studenten; ‘de rechtvaardige stad’
  Door HvA-studenten over hun onderzoek in de wijk naar: armoede, werk, wonen, zorg, educatie en publieke ruimte
 • 19:00-19:30 hapje en drankje
 • 19:30-19:40 uitleg dialoogsessies
 • 19:40-20:40 dialoogsessies
  Door VU-studenten over 'eerlijke energietransitie' en 'ruimtes voor mentale kracht'
 • 20:40-21:00 afsluiting en reflecties

OBA Hallen (west-centrum)

 • 19:00-19:30 hapje en drankje
 • 19:30-19:40 uitleg dialoogsessies
 • 19:40-20:40 dialoogsessies
  Door VU-studenten over 'eerlijke energietransitie' en 'ruimtes voor mentale kracht'
 • 20:40-21:00 afsluiting en reflecties

Over Student & Stad in Gesprek

Startdatum

 • 8 december 2022

Tijd

 • 19:00 - 21:00

Locatie

 • OBA Hallen | OBA Geuzenveld

Adres

 • Amsterdam

Georganiseerd door

 • Athena Instituut

Questions?

Neem gerust contact op met Geertje Tijsma.

g.tijsma@vu.nl