Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Promotie W.E. Sturm

1 december 2022 13:45 - 15:15

To be trusted

Vertrouwen tussen reclasseringswerker en cliënt voorkomt terugval in criminaliteit

De werkalliantie - een samenwerkings- en vertrouwensrelatie tussen de reclasseringswerker en cliënt - is een voorspeller van terugval in de criminaliteit. Met name het onderdeel vertrouwen is belangrijk. Behoud of verbetering van vertrouwen leidt namelijk tot minder terugval in crimineel gedrag. Voor een goede werkalliantie is het belangrijk dat beide partijen aan het begin van het traject weten wat het doel is en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Na verloop van tijd vinden beiden dat vooral een vertrouwensrelatie belangrijk is. Dat blijkt uit het onderzoek van psycholoog Annelies Sturm.

Sturm: “Het begrip werkalliantie bestond al in de reclassering, maar er is nog weinig bekend over de band tussen reclasseringswerker en cliënt en de invloed ervan op het reclasseringstraject. Wat ik nu heb gedaan is een onderzoek naar de effectiviteit van de werkalliantie. De reclasseringsorganisaties die ik heb onderzocht werken al met de werkalliantie en het blijkt nu dat dit effectief is.”

Op het rechte pad blijven
Mensen op het rechte pad krijgen en houden is het doel van de reclassering. Nu we weten dat de werkalliantie en met name vertrouwen belangrijk is, verdient dit meer aandacht. Dat begint al in de opleiding voor reclasseringswerkers. Sturm: “Geef hun daarom de mogelijkheid om relationele vaardigheden op zo’n manier te ontwikkelen dat ze in staat zijn om een respectvolle vertrouwensrelatie op te bouwen met cliënten. Hierin speelt ook de organisatie van de reclassering een belangrijke rol. Niet alleen door het faciliteren van trainingen, maar ook door als organisatie zelf een goede werkalliantie aan te gaan met werknemers.”

Sturm deed haar onderzoek bij alle drie de reclasseringsorganisaties in Nederland: Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering Nederland (SVG) en de reclassering van het Leger des Heils (LJ&R). Ze ontdekte dat vooral continuïteit van belang is voor de werkalliantie: “Wanneer tijdens het toezicht gewisseld wordt van reclasseringswerker, hebben cliënten veel minder vertrouwen in de samenwerking. Hoewel het geen nieuw inzicht is dat wisseling van reclasseringswerkers een negatieve invloed heeft op het traject, is het verrassend dat dit zo’n duidelijke impact heeft op het vertrouwen van de cliënt", aldus Sturm.

Reclasseringstraject
Tijdens een reclasseringstraject houdt een reclasseringswerker toezicht op iemand die een delict heeft gepleegd. Het doel is die persoon te motiveren een leven op te bouwen zonder criminaliteit.

Hoewel het contact tussen reclasseringswerker en cliënt is opgelegd door de rechter, is het belangrijk dat er een goede samenwerkingsrelatie ontstaat. Sturm: “Immers, als de cliënt geen vertrouwen heeft in de reclasseringswerker, waarom zou hij of zij dan zich iets aantrekken van de adviezen en suggesties? En als er continu wrijving is, is het lastig om samen aan doelen te werken.”

Programma

Verdediging van de dissertatie door W.E. Sturm

Promotie Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Promotor:

  • prof.dr. M.J.H. Huibers

Copromotor:

  • prof.dr. V. de Vogel

De promotie is tevens online te volgen

More information about the thesis

Over Promotie W.E. Sturm

Startdatum

  • 1 december 2022

Tijd

  • 13:45 - 15:15

Volg de promotie online

Ga naar de livestream

Neem contact op met Persvoorlichting VU

pers@vu.nl

06 25763092

Contactpersoon