Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Promotie M.L.K. Wens

9 september 2022 13:45 - 15:15

Farmers facing droughts

Verdediging van de dissertatie door M.L.K. Wens

Promotie Faculteit der Bètawetenschappen

Promotoren:

  • prof.dr. J.C.J.H. Aerts
  • dr.ir. A.F. van Loon

Copromotor:

  • dr. T.I.E. Veldkamp

De promotie is tevens online te volgen

Nieuw model zorgt voor betere inschatting van gevolgen droogte

Analyses van de gevolgen van toekomstige droogtes kunnen verbeterd worden door rekening te houden met individuele maatregelen die boeren daartegen treffen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van geograaf en droogtewetenschapper Marthe Wens. Zij ontwikkelde een sociaal-hydrologisch model voor het berekenen van droogterisico’s dat de beslissingen van mensen centraal zet.

Bij het berekenen van droogterisico’s werd tot nu toe nauwelijks rekening gehouden met het feit dat mensen verschillende aanpassingen kunnen doen om de gevolgen van droogte te verminderen. Met name kleine boeren kunnen maatregelen nemen om de waterbeschikbaarheid op hun veld te verbeteren, zoals het installeren van waterputten of het gebruiken van mulch – het bedekken van het veld met oogstresten om te zorgen dat er minder water verdampt. Daarnaast kan de overheid boeren steunen bij het implementeren van deze maatregelen, bijvoorbeeld met droogtevoorspellingen voor het seizoen, toegang tot kennis of een goede kredietmarkt. Modellen voor het berekenen van droogterisico’s, die beslissingen over deze maatregelen negeren, zijn daardoor vaak ongeschikt.

Integratie menselijk handelen
Het nieuwe model integreert het aanpassingsgedrag van individuele boeren en andere belanghebbenden met een droogte- en gewasmodel. Zo kunnen kleinschalige landbouwmaatregelen die geïmplementeerd worden als reactie op droogterisico, alsook het effect van deze maatregelen, gesimuleerd worden. Het door Wens gedane onderzoek biedt een proeftuin voor het beter begrijpen en modelleren van interacties tussen water en mens in de context van droogterisico’s. Overheden en non-profitorganisaties kunnen het model gebruiken om te testen welke proactieve acties de kwetsbaarheid van boeren verminderen om daarmee het risico op inkomensverlies en voedseltekort te verkleinen.

Toepassing in verschillende landbouwregio’s
Tijdens het onderzoek gebruikte Wens het door haar ontwikkelde model om het droogterisico van kleine boeren in Kenia te evalueren – een gebied waar op dit moment vier droge seizoenen op rij zorgen voor een dreigende hongersnood. Andere droogtewetenschappers aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar Wens werkzaam is, zijn bezig om dit model toe te passen in andere landbouwregio’s van de wereld. De droogtewetenschappers bij het IVM van de afdeling Water and Climate Risk geven ook advies in het Internationale Droogte Management Platform en maken onderdeel uit van het Expertisenetwerk Zoetwater en Droogte van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee vertalen de wetenschappers onderzoeksresultaten naar beleid dat kan helpen met het verminderen van de gevolgen van droogtes, zoals die zich nu in de Hoorn van Afrika en Europa manifesteren.

Meer informatie over het proefschrift

Over Promotie M.L.K. Wens

Startdatum

  • 9 september 2022

Tijd

  • 13:45 - 15:15

Locatie

  • VU Aula

Volg de promotie online

Ga naar de livestream