Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Promotie Aku S. Antombikums

31 oktober 2022 09:45 - 11:15

Open theïsme en het probleem van het kwaad

Theoloog Aku Antombikums toont aan dat, hoewel, zoals te zien is in de Bijbel, God soms spreekt alsof Hij de toekomst niet kent, of het lijkt alsof God niet genoeg doet om het kwaad te overwinnen, dit niet betekent dat Hij onwetend is van de toekomst of niet in staat is om het kwaad uit te roeien.

Ondanks het feit dat Hij een minnaar is, betekent Gods liefde niet dat Hij de schepping heeft verlaten voor mensen om te controleren en te doen wat ze willen, wat resulteert in het kwaad, zoals betoogd wordt door het open theïsme, maar God is nog steeds actief betrokken bij het werk van de schepping.

Dat God alles controleert wat er gebeurt, inclusief onze vrijheid, betekent niet dat Hij verantwoordelijk is voor het lijden. Het open theïsme heeft ook veel moeite om het lijden te begrijpen, net zoals traditionele christelijke filosofen met deze vragen hebben geworsteld en niet alle antwoorden kunnen geven.

Vrije morele agenten
Het onderzoek van Antombikums richt zich op Gods relatie met vrije morele agenten in de context van het kwaad. De hoeveelheid lijden in de wereld van vandaag is ongekend en men vraagt zich af of er een betekenis is in lijden. Vanuit religieus oogpunt geloven met name christenen dat God een doel moet hebben om lijden toe te staan, gezien het feit dat Hij alles heeft geschapen, alles controleert en dat niets onmogelijk is voor Hem.

Het Open theïsme stelt echter dat God niet almachtig, alwetend en alles controlerend is. Antombikums: "Ik maak gebruik van de methoden van de analytische filosofie van religie en analytische theologie, met name die van conceptuele analyse en reflectief evenwicht, bij het onderzoeken van de claims van open theïsten.

De studie beantwoordt de vraag: in hoeverre is de herinterpretatie door het Open Theïsme van goddelijke alwetendheid, goddelijke almacht en goddelijke voorzienigheid – gebaseerd op goddelijke liefde en echte goddelijk-menselijke relatie – voldoende om troost te bieden te midden van lijden, en hoe kan de beoordeling ervan helpen om deze concepten beter te begrijpen?"

Mensen vrijheid geven
Als God niet almachtig, alwetend is en soms vals gelooft, een risico neemt door mensen vrijheid te geven en niet veel dingen alleen kan beslissen, behalve met menselijke samenwerking zoals betoogd door open theïsme, lijkt het erop dat Hij geen wijze leiding kan geven zoals christenen het geloven.

Het lijkt erop dat het meer geruststellend is voor een slachtoffer van verkrachting, een tiener die depressief is en zelfmoord wil plegen, slachtoffers van terrorisme, of degenen die lijden onder alle vormen van discriminatie om te weten dat God van hen houdt en de macht heeft om hun situatie te veranderen en in sommige gevallen het kan toestaan voor een doel dat we misschien niet weten dan te zeggen dat Hij niet in staat is of dat Hij mensen de vrijheid die Hij niet meer beheerst.

Dit is logisch voor degenen die anderen pijn doen, maar het is niet logisch voor degenen die lijden. Alle mensen moeten weten dat God van hen houdt en lijdt wanneer zij lijden. Hij is te allen tijde bij hen. Alle vormen van lijden zullen overwonnen worden bij de wederkomst van Christus.Verdediging van de dissertatie door A.S. Antombikums

Programma

Verdediging van de dissertatie door A.S. Antombikums

De promotie is tevens online te volgen

Meer informatie over het proefschrift

Over Promotie Aku S. Antombikums

Startdatum

  • 31 oktober 2022

Tijd

  • 09:45 - 11:15

Volg de promotie online

Ga naar de livestream

Open Theism and the Problem of Evil

Open Theism and the Problem of Evil

Verdediging van de dissertatie door A.S. Antombikums

Promotie Faculteit Religie en Theologie

Promotor:

  • prof.dr. H. van den Belt

Copromotor:

  • dr. H.D. Peels