Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

De Imaginaire Sjaalman-papers: Wouter Veraart

Over de mogelijkheid van functioneel extreem geweld

Het pak van Sjaalman bevat het onderwerp 'Over de misdaden der Europeërs buiten Europa', maar in de conclusie van het recente onderzoek van drie instituten naar ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’ blijft een verwijzing naar de term 'oorlogsmisdaden' doelbewust achterwege. Dat roept de vraag op of het wel mogelijk is om misdaden te plegen in een koloniale, buiten-Europese ruimte waarin fundamentele rechtsbeginselen lijken te ontbreken en er onzekerheid bestaat over het toepasselijke recht. Hoge bestuurders in zo'n rechtsarme ruimte vallen bij Multaltuli eerst ten prooi aan 'duizeling' en 'wierook-dronkenschap', en lijden vervolgens aan 'afmatting' en 'moedeloosheid'. Kan die duizeling gevolgd door een cynische berusting wellicht de mogelijkheid van function eel extreem geweld verklaren, zoals dat in het recente onderzoek naar voren komt, maar niet afdoende verklaard wordt?   

Op 18 mei 12:00 geeft Wouter Veraart de vierde lezing in de serie over de Imaginaire Sjaalmanpapers met de titel 'Over de mogelijkheid van functioneel extreem geweld '. Wouter Veraart is hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de VU.

De Imaginaire Sjaalman-papers

Wie kent het Pak van Sjaalman niet? De beroemde stapel met papers geschreven door Multatuli’s Sjaalman alias Max Havelaar? Een paper gaat ‘Over boschgeluiden’, een andere ‘Over de kansrekening’, weer een ander ‘Over de uitvinding der kuisheid’ en nog weer een ander ‘Over het schynbaar overwicht der westersche beschaving’, en zo gaat het bijna 150 titels  door.

Jacqueline Bel en René van Woudenberg ontvangen in een reeks lunchbijeenkomsten gasten uit en rondom de VU die iets vertellen over en naar aanleiding van die imaginaire Sjaalman papers. In september 2022 wordt de serie, die loopt tot de zomer van 2023, voortgezet met als gasten onder meer: Lale Gül, Pepijn Brandon, Inger Leemans, André Krouwel, Ronald Meester, Wouter Veraart, Marije Martijn, Jan Paul Crielaard, Piek Vossen, George Harinck, René van Woudenberg, Lourens de Vries en Liesje Schreuders. De serie wordt afgesloten met een conferentie waarop alle gasten aangevulde versies van hun bijdragen zullen presenteren. Die vormen de basis voor een boek dat in 2024 zal verschijnen.

Hybride bijeenkomst

De bijeenkomsten zijn hybride, dat wil zeggen ze vinden zowel op de VU plaats (zaal HG-12A00) als online elke derde woensdag van de maand, van 12.00-12.45 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij sjaalmanpapers.fgw@vu.nl voor deelname. U ontvangt dan twee dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een email met de zoom link.

Programma

16 februari 2022: Jacqueline Bel
16 maart 2022: Elsbeth Etty
20 april 2022: Freek Schmidt
18 mei 2022: Wouter Veraart
15 juni 2022: Tirza Brüggemann

Over De Imaginaire Sjaalman-papers: Wouter Veraart

Startdatum

  • 18 mei 2022

Georganiseerd door

  • Faculteit Geesteswetenschappen, sponsoren: Multatuli huis, CLUE+

Taal

  • Nederlands