Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Promotie P.J. Slootweg

17 november 2021 11:45

‘Teeth and Talons Whetted for Slaughter’

Verdediging van de dissertatie door P.J. Slootweg

Faculteit Religie en Theologie

Promotor:

  • prof.dr. G. van den Brink

Copromotoren:

  • dr. B. Sollereder 
  • dr. A.C. Flipse

Darwins evolutietheorie niet keerpunt in denken over God als goede Schepper in relatie tot lijden van dieren

Theoloog Piet Slootweg onderzocht het geloof in God, terwijl er gelijktijdig in onze wereld veel dieren lijden, en de mate waarin de evolutietheorie afbreuk doet aan God als goede Schepper. Hoe zagen mensen in het verleden een verband tussen God en het zien van het kwaad dat de dieren elkaar aandoen? De idee dat Darwins evolutietheorie een keerpunt vormt in de relatie tussen de Schepper en het natuurlijke leed wordt door Slootweg door middel van historische gegevens weerlegd.

Discussie veel ouder dan evolutietheorie
Slootweg toont aan dat Darwin geen nieuwe inzichten toevoegde aan het debat over de relatie tussen het lijden van de dieren en het bestaan van God. Ook vóór Darwin waren er al discussies over dit onderwerp; in ieder geval vanaf de eerste decennia van de zeventiende eeuw. Vanaf de vroegmoderne tijd was men zich ervan bewust dat het lijden van de dieren op gespannen voet staat met het geloof in een liefdevolle God die het welzijn van al het leven beoogt en zocht men een manier om de spanning hiertussen op te heffen.

Veranderend beeld over dieren
In de achttiende eeuw begint men in te zien dat de dieren er niet uitsluitend zijn om in de behoeften van de mens te voorzien. Maar terwijl de interesse voor de belangen van het dier toenam, nam de betekenis van de Bijbel als interpretatiekader voor het dierenleven verder af. De veranderde positie van het dier betekende ook dat het idee dat dieren lijden, niet meer werd betwist. Het vinden van een verklaring die God vrijspreekt van onrechtvaardigheid won aan urgentie. Het zowel afwijzen als volgen van de evolutietheorie heeft geen invloed op de spanning tussen geloof in God en het leed van dieren.

Meer informatie over het proefschrift

De verdediging is tevens online te volgen via http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice

Over Promotie P.J. Slootweg

Startdatum

  • 17 november 2021