Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Promotie J. Karkdijk

1 december 2021 11:45

Mysteries to support geographical relational thinking in secondary education

Verdediging van de dissertatie door J. Karkdijk

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Promotoren:

  • prof.dr. W.F. Admiraal 
  • prof.dr. M. Meeter

Copromotor:

  • prof.dr. J.A. van der Schee

Meer informatie over het proefschrift

De promotie is tevens online te volgen via http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice

Beter in oorzaak-gevolg bij aardrijkskundeles door werkvorm “mysterie”

Het gebruik van de werkvorm mysterie bij aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs lijkt te helpen in het leren denken in geografische oorzaak-gevolgrelaties. Als leerlingen in een groepje aan een mysterie werkten, legden ze vaak meer eenvoudige één-op-één-relaties, maar minder onderlinge verbonden relaties. 

Leerlingen met goede cijfers voor aardrijkskunde scoorden niet beter dan leerlingen die mindere cijfers haalden. Vwo-leerlingen deden dat niet beter dan havoleerlingen en leerlingen uit een hogere leerjaren deden dat niet beter dan leerlingen uit lagere leerjaren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jan Karkdijk.

Werkvorm mysterie
Voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs is aardrijkskunde een moeilijk vak, omdat ze moeten leren denken in onderling verbonden oorzaak-gevolgrelaties. De werkvorm mysteries bestaat al ruim twintig jaar, wordt gebruikt in meerdere landen en verschillende vakken en is ontworpen om leerlingen te leren denken in oorzaak-gevolgsamenhangen. 

Karkdijk: “Om een ingewikkeld probleem of een ingewikkelde gebeurtenis te kunnen verklaren, krijgen leerlingen informtie op 16 tot 30 losse strookjes, zonder oorzaak-gevolgrelaties. In het groepswerk lezen leerlingen de strookjes, categoriseren ze, verschuiven ze, leggen lineaire of meer webvormige verbanden en formuleren vervolgens hun uitleg van het mysterie.”

Complexe maatschappij
Aardrijkskunde is één van de vakken die leerlingen voorbereidt op het deelnemen aan een maatschappij die veel complexe vraagstukken kent. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, het wereldvoedselvraagstuk of het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dat vraagt het kunnen denken in onderling samenhangende oorzaak-gevolgrelaties, omdat simpele één-op-één verklaringen en oplossingen tekortschieten. 

Karkdijk: “Dat leren denken in onderling samenhangende oorzaak-gevolgrelaties is moeilijk voor leerlingen, maar wel leerbaar. Aardrijkskundedocenten op de middelbare school kunnen hun leerlingen voorbereiden op onze samenleving met complexe vraagstukken, door hen met behulp van werkvormen als het mysterie te oefenen in het denken en redeneren in onderling samenhangende oorzaak-gevolgrelaties.”

Over Promotie J. Karkdijk

Startdatum

  • 1 december 2021

Tijd

  • 11:45

Locatie

  • VU Aula