Year 3 Econometrics and Operations Research

Het derde jaar is enerzijds gericht op afronding van je opleiding en
verdere integratie en verdieping van de kennis die je in de eerste twee
jaar hebt verworven. Anderzijds is het een voorbereiding op het volgen
van een masteropleiding, hetzij aan deze School, hetzij elders.

In het eerste semester kun je een minor (30 EC) kiezen (of een andere
invulling van de vrije keuzeruimte). In het tweede semester kun je je
verder specialiseren in een van de richtingen binnen de opleiding en kun
je keuzevakken volgen.

Houd bij je keuzemogelijkheden binnen je bacheloropleiding rekening met
de toelatingseisen voor de masteropleiding, die je wellicht na je
bachelor wilt volgen. Op masters.vu.nl vind je per masteropleiding de
toelatingseisen. Op de introductiepagina van deze studiegids vind je een
link naar de specifieke vakken die als toelatingseis gelden voor de
masteropleidingen van SBE.


Voor studenten die in september 2013 of eerder zijn gestart met de
opleiding Bedrijfskunde en die nog vakken van het derde jaar moeten
afronden geldt een overgangsregeling.
 
Name course part Code Pdf
Derde jaar Econometrie en Operationele Research - Ect/OR/ME III E_EOR3_EOM
Derde jaar Econometrie en Operationele Research - Keuzevakken E_EOR3_KV
Derde jaar Bachelor Econometrie en Operationele Research – Minor E_EOR3_MINOR
Derde jaar Econometrie en Operationele Research – These E_EOR3_T
© Copyright VU University Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvYear3EconometricsandOperationsResearch