Sorry! De informatie die je zoekt, is enkel beschikbaar in het Engels.
This programme is saved into My study choice.
This programme cannot be saved.
You are not logged in yet to My study choice Portal. Login or create an account to save your programmes.
Something went wrong, try again later.

Tiel-Medel as key site for innovative research into migration and ethnogenesis in the Roman Northwest frontier

On this page you can find more information regarding CLUE+ project: 'Tiel Medel'.

Tiel-Medel as key site for innovative research into migration and ethnogenesis in the Roman Northwest frontier
Archaeological migration research was often pursued in the past decades but also hotly debated because of methodological problems. The recent ‘third science revolution’ in archaeology, in particular isotope studies of dental enamel and analysis of archaeological dna, boosted migration research further. However, that research is not without its problems as well, and there are hardly good results for the Roman period. At Tiel-Medel a large find complex was excavated in which ceramics and slag material with foreign characteristics are recognised and also animal remains and human skeletal material are retrieved. This assemblage enables the team of specialists led by dr. Stijn Heeren (Vrije Universiteit, CLUE+) to study the provenance of the inhabitants through a multi-disciplinary approach, combining science methods and cultural-archaeological research, while interpreting the results in an historical-anthropological framework. The Dutch science organization (NWO) finances the central research of the remains found at Tiel-Medel and the province of Gelderland also contributes a considerable sum which allows inclusion of various other excavations in Gelderland (Tiel-Passewaaij, Ewijk, Zoelen) in this research.

Tiel-Medel als sleutelsite voor vernieuwend onderzoek naar migratie en etnogenese in de Romeinse frontier
Migratie was de afgelopen decennia in de archeologie omstreden vanwege methodologische problemen. Recentelijk kreeg het echter een enorme boost door de ‘third science revolution’ in de archeologie, in het bijzonder isotopenstudies van tandglazuur en de analyse van archeologisch dna. Dat onderzoek is echter niet probleemloos en voor de Romeinse periode zijn er nog nauwelijks resultaten. Bij Tiel-Medel is een groot vondstcomplex opgegraven waarin aardewerk en slakmateriaal van vreemde herkomst herkenbaar is, en waar bovendien dierlijke resten en menselijk skeletmateriaal zijn geborgen. Dit ensemble stelt een onderzoeksteam van specialisten onder leiding van Stijn Heeren (Vrije Universiteit, CLUE+) in staat om de herkomst van de bewoners via een multidisciplinaire benadering te bepalen. Daarbij worden natuurwetenschappelijke en cultureel-archeologische analyses gecombineerd en de resultaten worden geïnterpreteerd vanuit een historisch-antropologisch kader. NWO financiert het centrale onderzoek waarbij materiaal van Tiel-Medel centraal staat en de provincie Gelderland levert eveneens een grote bijdrage waardoor materiaal van diverse andere opgravingen in Gelderland (Tiel-Passewaaij, Ewijk, Zoelen) bij het onderzoek betrokken kunnen worden.