De VU kent de volgende diensten: Student- & Onderwijszaken, de Universiteitsbibliotheek VU, Communicatie & Marketing, Facilitaire Campus Organisatie, Financiën & Audit, HRM, Arbo & Milieu en Informatietechnologie. Daarnaast kent de VU de dienst Bestuurszaken, die verantwoordelijk is voor een beperkt aantal strategische beleidsdossiers en de ondersteuning van de bestuurlijke overlegstructuur. Voorts heeft Bestuurszaken een aantal overkoepelende functies en taken, zoals onder andere de juridische en medezeggenschapsadvisering en -ondersteuning.

Bestuurszaken
Communicatie & Marketing
Facilitaire Campus Organisatie
Financiën & Audit
HRM, Arbo & Milieu
Informatietechnologie
Student- & Onderwijszaken 
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl