Home > Over de VU > Organisatie en bestuur > College van Bestuur

College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor  het dagelijkse bestuur van de Vrije  Universiteit Amsterdam. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden, het beheer van de universiteit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

College van Bestuur VU

V.l.n.r. Vinod Subramaniam, Jaap Winter, Marjolein Jansen

De portefeuilleverdeling van het CvB is beschikbaar als PDF-bestand. Op de persoonlijke pagina’s van de CvB leden staan ook hun nevenfuncties vermeld.

Samenstelling:

Dr. C.M.T. (Carolien) Metselaar (secretaris)

Contact met het CvB

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl