Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
24-02-2017

Tentoonstelling: Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents

De tentoonstelling ‘Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents’ geeft een overzicht van de manier waarop internationale kunstenaars en parfumeurs geuren in hun kunst verwerken en zo de grenzen van de ‘visuele’ kunst oprekken.

Locatie: Hoofdgebouw VU, eerste verdieping, Tentoonstellingsruimte
27-02-2017

Paleolandschapreconstructie bij Dispilio

.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
27-02-2017

Slimme software helpt bij opbouwen modellen in fotosynthese-onderzoek

Joris Snellenburg onderzocht de efficiënte en inefficiënte van fotosynthese, het proces waarmee licht in planten, algen of artificiële systemen wordt omgezet naar stabiele chemische verbindingen. Hij richtte zich op de ontwikkeling van nieuwe analyse software en methodes. Een voorbeeld hiervan is dat hij heel nauwkeurig de efficiënte van energie-overdracht in het Thylakoïde membraan van de alg Chlamydomonas reinhardtii kon bepalen onder verschillende licht adaptatietoestanden, en tegelijk voor meerdere genetische mutanten Dit is erg belangrijk in de zoektocht naar de beste genetische gemodificeerde alg voor de productie van voedsel en brandstof.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
27-02-2017

Waardevolle inzichten voor zorg aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers

Anna-Eva Prick evalueert in haar proefschrift de effecten van een thuisprogramma met beweging en ondersteuning voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger. Hoewel zij een bescheiden effect op aandacht vond bij mensen met dementie, levert de evaluatie van het thuisprogramma waardevolle inzichten op voor de zorg aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met haar bevindingen draagt zij bij aan de discussie over relevante ontwikkelingen in de ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers zodat hun functioneren en welzijn verbetert en hen in staat stelt een waardig leven te leven.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
28-02-2017

Ambulancelogistiek beter met wiskundige modellen

Caroline Jagtenberg concludeert dat niet alleen de afstand van een ambulance tot het ongeval van belang is, maar ook andere zaken. Als je ook kijkt hoe ver de overgebleven ambulances staan in geval van toekomstige incidenten, dan is het soms beter om niet de dichtstbijzijnde ambulance te sturen. Jagtenberg vond uit hoe vrijgekomen ambulances met wiskundige modellen soms beter naar een andere dan hun eigen standplaats kunnen terugrijden. Dit zorgt namelijk voor een aanzienlijke verbetering van de responstijd – de tijd die het duurt voordat de ambulance na melding ter plekke is. De GGD Flevoland paste deze nieuwe methode van herplaatsen van vrijgekomen ambulances al met succes toe.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
28-02-2017

Toepassen van Big Data zorgt voor minder fouten in zorgdeclaraties

Rob Konijn ontwikkelde nieuwe technieken om patronen in data te vinden. Deze technieken (outlier detectie en subgroup discovery) vinden automatisch afwijkingen in data. Deze technieken paste hij vooral toe op data met betrekking tot zorgdeclaraties, daardoor kunnen automatisch verschillen in behandel- en declaratiegedrag in kaart worden gebracht. Zo ontdekte hij typefouten in farmaciedata, bijvoorbeeld een declaratie van 1000 liter in plaats van 1000 ml. Het uitbetaalde bedrag ging dan ook x1000 en wordt automatisch uitbetaald. Deze ontdekking leidde tot een extra controle en minder fouten in declaraties. Een ander voorbeeld was dat een combinatie van behandelingen waarvan de medische adviseur oordeelde dat deze logischerwijs niet met elkaar gedeclareerd zouden kunnen worden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot aangepaste wetgeving voor dergelijke behandelingen.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
01-03-2017

Symbiosis

Micro-organismen zijn niet alleen ziekteverwekkers; ze zijn ook essentieel voor een goede gezondheid. Dat besef zorgde recent voor een paradigmaverschuiving in de microbiologie. Egija Zaura van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) bespreekt deze symbiose: tussen de micro-organismen (microbioom) en het menselijk lichaam tijdens haar oratie op 1 maart bij de Vrije Universiteit. Ze belicht het onderwerp zowel vanuit het traditionele perspectief - de ziekte - als vanuit het perspectief van de gezonde gastheer.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
01-03-2017

Membraaneiwit diffusie in levende bacteriën in beeld gebracht

Aravindan Varadarajan bestudeerde met enkel-molecuul fluorescentie microscopie de mobiliteit van eiwitten in eukaryote en prokaryote cellen. Hiertoe onderzocht hij de mobiliteit van 10 verschillende E. coli membraaneiwitten binnen het membraan; dit zijn eiwitten van de darmbacterie E. coli, die stoffen door de celwand heen transporteren. In levende cellen worden essentiële processen, zoals transcriptie, translatie, intracellulair transport en eiwit segregatie gedreven door eiwitten die tijdelijke en zeer dynamische interacties aangaan. Enkel-molecuul fluorescentie technieken zijn succesvol ingezet om deze interacties op moleculair niveau te filmen. Deze technologie maakt het mogelijk om het gedrag in kaart te brengen van individuele eiwitten op een tijdschaal van milliseconden en met een precisie van enkele nanometers.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl