Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
24-02-2017

Tentoonstelling: Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents

De tentoonstelling ‘Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents’ geeft een overzicht van de manier waarop internationale kunstenaars en parfumeurs geuren in hun kunst verwerken en zo de grenzen van de ‘visuele’ kunst oprekken.

Locatie: Hoofdgebouw VU, eerste verdieping, Tentoonstellingsruimte
23-03-2017

Generieke lastenverlichting relatief weinig effect op arbeidsparticipatie

Verschillende groepen Nederlanders reageren zeer verschillend op een verandering in hun netto-inkomen, blijkt uit het promotie-onderzoek van Henk-Wim de Boer. Zo zijn mannen relatief ongevoelig voor financiële prikkels en reageren alleenstaande ouders en vrouwen in samenwonende stellen met kinderen veel sterker op financiële prikkels. “Hierdoor is bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag relatief effectief in het stimuleren van de arbeidsparticipatie,” vertelt De Boer.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
23-03-2017

Moleculaire architectuur van de fotoprotectieve schakelaars van planten en algen

.

Tijd: 09.45 uur Locatie: Aula
23-03-2017

Rialto@VUCampus - Zero Days

Rialto en VU Cultuurcentrum Griffioen verzorgen twee keer per maand filmvoorstellingen in KC-07 in het Hoofdgebouw.

Tijd: 18:00 uur Locatie: Hoofdgebouw KC-07
24-03-2017

Verdeling en verandering van eigenschappen carbonaatafzettingen door de tijd heen

Lucas Kleipool onderzocht welke processen plaatsvinden bij de verandering van verschillende soorten carbonaat gesteenten door de tijd heen. Deze carbonaatgesteenten zijn het resultaat van sediment, gevormd door skeletoverblijfselen in zee levende organismen en kalkneerslag uit water, dat in lagen op elkaar stapelt. De onderste lagen worden alsmaar verder bedekt en door de lagen erboven samengedrukt. Chemische reacties in de ondergrond veranderen de eigenschappen van het sediment, dit wordt ook wel diagenese genoemd. Door druk en diagenese verandert het carbonaat sediment langzaam in een carbonaat gesteente. In tegenstelling tot los sediment kunnen gesteenten breken. Kleipool wil met zijn onderzoek meer inzicht krijgen in de processen en omstandigheden die voor breuken in gesteentes zorgen.

Tijd: 09.45 uur Locatie: Aula
24-03-2017

Roerige tijden in accountancy: hoe auditonderzoek kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering

Anna Gold houdt haar oratie over hoe auditonderzoek kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Zij richt zich daarin op een aantal (voorgestelde) veranderingen en bespreekt zij hoe haar huidige en toekomstige onderzoek kan helpen om de invloed te meten op het oordelen, beslissingen en gedrag van accountants en andere belanghebbenden.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
24-03-2017

Gevolgen van aangeboren slechthorendheid op de productie en receptie van taal bij volwassenen

.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
24-03-2017

De protestantse wortels van de PvdA in het interbellum

Peter Kromdijk laat in zijn proefschrift voor het eerst zien dat de protestantse wortels van de PvdA in het interbellum liggen. In deze hectische periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog hadden mensen behoefte aan houvast. Die houvast vonden ze in hun eigen groep, krant, radio-omroep of vakbond. De Nederlanders organiseerden zich in vier grote blokken (protestants, katholiek, liberaal en socialistisch) en nog veel meer kleinere blokken. Het leek een uitstekend recept voor maatschappelijke stabiliteit.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl