Home > Bedrijf en samenleving > Amsterdam Center for Entrepreneurship at VU

Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)

Ondernemerschap is dé motor van werkgelegenheid, innovatie en groei. Het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) is de plek voor studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers als het om ondernemerschap gaat.

Als toonaangevend Center for Entrepreneurship stimuleert ACE hoogwaardig ondernemerschap door onderzoek en onderwijs. Een missie waaraan succesvol invulling wordt geven door de krachten te bundelen met vier topuniversiteiten en -hogescholen in Amsterdam: de Vrije Universiteit (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). ACE wordt gesteund door Rabobank, EY, Gemeente Amsterdam en ministerie van Economische Zaken.

Of je nu student, onderzoeker, of zelfstandig ondernemer bent, in onze snel veranderende kennismaatschappij wordt ‘ondernemerschap’ steeds belangrijker om succesvol te zijn én te blijven in ons werk. Met een breed onderwijsprogramma werkt ACE aan de ontwikkeling van ondernemerschapskennis en -vaardigheden. Daarnaast draagt de relevantie en toepasbaarheid van ons ondernemerschapsonderzoek bij aan de bevordering van het ondernemersklimaat.

Maar entrepreneurship blijft niet beperkt tot de collegebanken. Een broedplaats voor science based start-ups (ACE Venture Lab), Summerschool Ondernemerschap of het studentenbestuur (ACE Connect); met een scala aan relevante activiteiten brengen we ondernemerschap in én naar de praktijk. Initiatieven die studenten, onderzoekers en ondernemers inspireren, stimuleren en helpen de lat steeds weer een stukje hoger te leggen.

ACE
Telefoon: 020 - 59 89906

Website: http://www.ace-amsterdam.org/
E-mail: infoacevu@vu.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl