Home > Bedrijf en samenleving > Amsterdam Center for Entrepreneurship at VU

Amsterdam Center for Entrepreneurship at VU

Het Amsterdam Center for Entrepreneurship at VU (ACE@VU), voorheen het VU Center for Entrepreneurship, maakt deel uit van de afdeling Management en Organisatiekunde (M&O) van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit.

Missie
ACE @VU is binnen de Vrije Universiteit hét aanspreekpunt voor ondernemerschapsonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Doelstelling
Alle VU-studenten in de gelegenheid stellen om in aanraking te komen met ondernemerschapsonderwijs.

Activiteiten
Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het verzorgen van en bijdragen aan reguliere onderwijsactiviteiten van de VU (o.a. de verbredende én de verdiepende Minor Ondernemerschap, de Master specialization Entrepreneurship, Master- en PhD theses in entrepreneurship).

Amsterdam Center for Entrepeneurship at VU
Beeld: deelnemers summerschool 2008

Daarnaast worden er buitencurriculaire activiteiten georganiseerd, zoals de Summerschool Ondernemerschap en seminars op het gebied van ondernemerschap. ACE @VU ondersteunt initiatieven van studenten, zoals StudentOndernemers 020 en Students In Free Enterprise (SIFE). Bij de ACE Helpdesk voor Studentondernemers kunnen studenten die ondernemen , studentondernemers in spe en jonge alumni-ondernemers maandelijks vragen stellen aan experts.  Voor de VU alumni-ondernemers is een community opgebouwd en elke maand kan een VU alumnus-ondernemer zich presenteren op onze website.
Het verrichten en publiceren van wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal niveau op het gebied van ondernemerschap is ook een belangrijke taak van ACE @VU. Tevens legt en onderhoudt het center contacten met bedrijfsleven, overheid en not-for-profit sector door middel van samenwerking op projectbasis.

Website: http://www.acevu.vu.nl
E-mail: infoacevu@feweb.vu.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl